Government Jobs

กำหนดการสอบ ก.พ. 2562

สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตาม ช่วงที่ผมหายไปหลายเดือนเนื่องจากกำลังอ่านหนังสือเพื่อไปสอบราชการมา จนวันนี้ได้ยินข่าวกำหนดการการสอบ ก.พ. ประจำปี 2562 จึงอยากจะมาแจ้งข่าวให้ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดกำหนดการสอบ วันที่ รายละเอียด 14 มี.ค. 62 – 3 เม.ย. 62 (20 วัน) สมัครสอบที่ http://job2.ocsc.go.th/ 17 เม.ย. – 28