My Life

การเขียนเรซูเม่ (Resume) ภาษาอังกฤษ​พร้อมตัวอย่าง

สวัสดีครับทุกท่าน หัวข้อที่ผมจะนำเสนอในวันนี้อาจแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่เคยนำเสนอ โดยผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ (Resume) ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีการแบ่งปัน Template สำหรับน้องๆหรือท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

จุดประสงค์หลักนั้นมาจาก ผมทดลองค้นหาใน Google ดูแล้ว ส่วนใหญ่เว็บไซต์ที่แนะนำเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่มักจะแยกอธิบายเป็นส่วนๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานจริงนั้น ไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก

อีกทั้งตัวผมเองเคยนำเรซูเม่แบบฟอร์มเดียวกันนี้ไปสมัครงานจริงๆมาแล้ว และก็สามารถผ่านการคัดเลือกมาได้ด้วยดี จึงขอนำมาแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทั่วไป

หากคุณสนใจที่จะ Download สามารถดาวน์โหลดได้ทันที ตามลิ้งค์นี้ Download Resume Template เข้าไปแล้วสามารถกด File > Download As > Microsoft Word ได้ทันทีครับ

รายละเอียดแต่ละส่วนของ Resume

ในหัวข้อนี้ ผมจะอธิบายเรซูเม่ในแต่ละส่วน จากบนลงสู่ด้านล่างตามลำดับ ถ้าจะให้ดีแนะนำให้คุณเปิดเรซูเม่ในลิ้งค์ด้านบนประกอบไปด้วย เพื่อความเข้าใจ

ข้อมูลส่วนตัว

Resume First Part
ในส่วนแรกจะประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีคือ Email

ซึ่ง Email ที่แนะนำให้ใช้นั้นควรมีรูปแบบเป็น ชื่อจริง.นามสกุล@gmail.com เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ (จะใช้ hotmail, gmail หรือเจ้าไหนก็ได้นะครับ แล้วแต่สะดวก)

และไม่ควรใช้ Email สำหรับสมัครเกมส์ยกตัวอย่างเช่น [email protected] หรือ [email protected] เป็นต้น

** จำไว้เสมอว่าข้อมูล 2 ส่วนที่สำคัญที่สุดในเรซูเม่ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ Email เนื่องจาก การติดต่อกลับของ HR จำเป็นต้องติดต่อไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ฉะนั้น จงให้ความสำคัญกับ 2 สิ่งนี้ให้มากที่สุด เพราะบางคนอาจพลาดงานในฝันเพราะดันกรอก Email หรือ หมายเลขโทรศัพท์ผิดไป **

ข้อมูลเกี่ยวการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

Resume Part 2

 • Objective: ตำแหน่งงานที่คุณสนใจสมัครเข้าไปทำ
 • Expected Salary: เงินเดือนที่คาดหวัง แนะนำให้ใส่เป็นช่วงตัวเลข เช่น 15,000 – 18,000 บาท เผื่อไว้สำหรับการต่อรอง
 • Marital status: Single สถานะ โดยส่วนใหญ่มักใส่ Single หรือโสด
 • Military status: Exempted คือการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ในหัวข้อ Education ให้ใช้ Format ตามตัวอย่างได้เลย โดยมีส่วนสำคัญคือ
 • Bachelor of xxxx คณะที่คุณสำเร็จการศึกษา
 • in xxxx, สาขาวิชาหรือ Major ที่คุณสำเร็จการศึกษา
 • xxxx University, GPA: x.xx ชื่อมหาวิทยาลัย และเกรดเฉลี่ย

*** โปรดสังเกตว่า Resume จะมีการใช้ตัวหนา (Bold) และตัวบางสลับกัน ฉะนั้นตรวจสอบดูให้ดีก่อนนำไปใช้ ***

 • ในหัวข้อ Experience ให้คุณเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานต่างๆที่ผ่านมา (โดยย่อ)
 • สำหรับนักศึกษาจบใหม่ แน่นอนว่าคุณอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมากนัก แต่ก็สามารถเขียนรายละเอียดโดยอ้างอิงประสบการณ์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
 • หากคุณออกไปฝึกงานเช่นเดียวกับผมก็สามารถใช้คำว่า Cooperative Education ได้เลย
 • ส่วนถ้าคุณทำโปรเจคจบอาจใช้คำว่า Graduate Project แทน (แต่อันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับ ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจะดีที่สุด)

ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความสามารถ

Resume Skills

 • ในส่วนสุดท้ายได้แก่ Skills หรือทักษะอื่นๆที่มีผลต่อการทำงาน
 • หมายความว่า เป็นทักษะที่มีความสอดคล้องกันกับตำแหน่งที่คุณต้องการ
 • ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพ/วีดีโอ ก็สามารถระบุทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจำพวก Video Editor หรือ Photoshop เข้าไป เพื่อเป็นการเน้นจุดเด่นของคุณนั่นเอง
 • หรือหากคุณมีความสามารถเกี่ยวกับภาษา เช่น สามารถสื่อสารได้หลายภาษา ก็ให้ระบุลงไปในส่วนของ Language ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งเกี่ยวกับการฑูตหรือการเป็นมัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • ในส่วน Typing คือการเน้นย้ำจุดแข็งอีกครั้งหนึ่ง หากคุณมีความสามารถพิเศษในการพิมพ์ดีด ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย อังกฤษ​ หรือภาษาอื่นๆเพิ่มเติม จะช่วยดึงดูด ทำให้เรซูเม่ของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

หากคุณสนใจที่จะ Download สามารถดาวน์โหลดได้ทันที ตามลิ้งค์นี้ Download Resume Template เข้าไปแล้วสามารถกด File > Download As > Microsoft Word ได้ทันทีครับ

เรื่องขนาดของรูปภาพ แนะนำให้ใช้ขนาดเดียวกันกับใน Resume ได้เลยครับ
ส่วนเรื่อง Font ที่ใช้ แนะนำเช่นกันว่าใช้ตาม Resume ได้เลย

สำหรับข้อมูลอื่นๆที่คุณคิดว่าอาจส่งผลบวกต่อการสมัครงาน ก็สามารถเขียนเข้าไปเพิ่มเติมได้เลย โดยมีข้อจำกัดคือพยายามอย่าให้ตัวเรซูเม่ทั้งหมดเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 จะดีที่สุดครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสมัครงานตำแหน่งที่ชอบ แล้วเจอกันในบทความต่อไปครับ